Til norsk versjon

NoDig-konferensen 2016

Hur ska vi ta oss an utmaningen med ett ledningsnät i förfall?

Gamle Logen i Oslo, 19 – 20 maj

Anmäl deltagande här

Här finns presentationerna från båda dagarna!

Klicka på knappen nedan för att komma till en sida där du kan ladda ner presentationerna från båda dagarna.

Presentationer i PDF-format

Huvudtema: Hur ska vi ta oss an utmaningen med ett ledningsnät i förfall?

Hur kan vi uppnå en effektivare förvaltning av ledningsnätet? Vi har samlat ledande aktörer från nationella myndigheter, kommuner, konslter, entreprenörer och organisationer till ett spännande forum angående ledningsförnyelse. Det är dags att finna goda lösningar och börja agera.

I samband med konferensen hålls SSTT:s årsmöte 2016.

Välkommen till Gamle Losjen i Oslo i maj!

Fullt program

Huvudtema: Ett ledningsnät i förfall

En hållbar förvaltning av VA-tjänsterna innebär att hänsyn tas till de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterr. Tiden är nu inne för att belysa hur de samhällsekonomiska aspekterna påverkas om ledningsförnyelsen ej är hållbar.

Var finns de största utmaningarna inom taktisk, strategisk eller operationell nivå? Var finns investeringsbehoven? Är förvaltningen av resurserna riktiga? Hur kan användandet av schaktfria metoder bidra till en ökad förnyelsetakt? Vilka förberedelser behöver göras? Har skandinaviska kommuner bra koll på sina ledningsnät?

Därför bör du delta

  • Speed-dating med entreprenörer
  • Helpdesk – gratis rådgivning
  • NoDig Challenge-projekt i Oslo
  • NoDig i de mindre kommunerna
  • Driftteknisk planering
  • Entreprenörer testas i oppe til eksamen i Bærum
  • PE som rörmaterial i vattenledningar
  • Utställning, inne och ute
  • Träffa kollegor, nätverka och gå på bankett

Till anmälan

Några av föredragshållarna

Toril Hofshagen

Direktör på Norsk Vann

Norge måste öka investeringarna för att säkerställa rent vatten i kranen, och i naturen, under de kommande åren. Under de kommande 15 åren måste den norska vattenindustrin investera nästan 500 miljarder för att komma ikapp med det eftersläpande underhållet i vatten- och avlopp infrastrukturen, medan vi kommer att investera för att klara av ökad befolkningstillväxt och klimatförändringar. Detta arbete måste börja nu, annars lämnar vi utmaningar och räkningar till barn och barnbarn.

Mr. Phil Stride

External Affairs Directory Thames Tideway Tunnel

MrDet mesta av Storbritanniens vatten- och avloppssystem blev byggt under victoriansk tid. Det var en stor prestation och systemet har tjänat landet under många generationer. Det har dock funnits ett stort behov av uppgradering av systemen. The Thames Tideway Tunnel är den sista och mest krävande delen av Londons åtagande för att minska de miljoner ton avloppsvatten som släpps ut i Themsen varje år.

Kenth Olsson

Enhetschef Stockholm Vatten AB

Kenth Olsson har varit enhetschef på Stockholm Vatten i 16 år. Han har lång VA-erfarenhet. Han startade sin yrkeskarriär i byggbranschen. 1992 började han på Stockholm Vatten som arbetsledare för ledningsnätet. Han jobbade sedan som projektledare och är nu enhetschef.

Anne Adrup

Prosjektledera, Svenskt Vatten

Anne Adrup är projektledare på Svenskt Vatten där hon jobbar med klimatförändringar och hur det påverkar VA-verksamheten. Anne började på Svenskt Vatten 2014. Innan så jobbade hon 14 på Sweco som avdelningschef. Hon har också jobbat på Solna vatten i 8 år.

Eli Grimsby

Administrerande direktör i Kultur- og idrettsbygg Oslo KF

Förvaltningen har ansvar för att bygga, äga, hyra ut, vidmakthålla samt förvalta kultur- och idrottsbyggnader i Oslo. Hon har tidigare varit direktör för vann og avlopsetaten i Oslo och hade en central roll i förberedelserna kring avloppstunneln Midgårdsormen.

Anette Kveldsvik Desjardins

Civilingenjör på Asplan Viak

Anette är medförfattare av Norsk Vanns rapport 196/2013 "Veiledning i tilstandskartlegging og fornyelse av VA-transportsystemer". Rapporten visar ett ramverk hur kommuner och VA-verksamheter systematiskt ska jobba med tillståndskartering och förnyelse av ledningsnät.

Selda Ekiz

Fysiker och programledare på NRK

Selda kommer att vara vår konferencier och hon har en master i fysik från Bergen. Hon var med och startade en grupp "Fysikshow Bergen" som jobbar med att förmedla information om vetenskap. Selda har också jobbat med i det populärvetenskapliga ungdomsprogrammet Newton och vann TV-psiret "Gullruten" som bästa programledare 2013. I vår är hon programledare för TV-programmet "Anno".

Har du något att visa på NoDig Konferansen 2016?

Utställning inne i Gamle Logen

3 meter utställning, NOK. 15.000,-

Utställning utanför Gamle Logen

Utställningsplats på ca. 100 kvadratmeter, NOK 20.000,-
Utställningsplats på ca. 50 kvadratmeter, NOK 10.000,-

Inkluderat: 1 deltagere på konferensen, lunch båda dagarna och festmiddag.

Vill du ha speedmöte med potentiella kunder?

For NOK 5.000,- får du möjlighet till att presentera dig och dina produkter för konferensdeltagarna som blir indelade i grupper. Speed-datingen hålls 1. dag av konferensen från kl. 15.00 till kl. 17.30. Ca 8 - 10 min per grupp

Anmälan

För mer info, se www.sstt.se eller kontakta Odd Lieng/Kristi E. Olsen på tlf. 0047 32 80 79 30.